Trình tự tính commission

Nguyên tắc cơ bản để tính toán: Master chỉ được tính commission từ lợi nhuận thưc tế có trên “Tài khoản đầu tư”. Nếu trên tài khoản đầu tư có lợi nhuận thì Master sẽ nhận được commission của mình (phần trăm lợi nhuận). Nếu trong giai đoạn tính toán không có lợi nhuận hay giai đoạn tính toán chưa kết thúc thì Master sẽ không được nhận commission.

1 Ai quyết đinh mức commission?

Phần trăm commission do Master đặt. Phần trăm đó sẽ được ghi trong Bảng xếp hạng thu nhập. Khi “Tài khoản đầu tư” kết nối tới Master cụ thể nào đó thì chủ “Tài khoản đầu tư” để giám sát cũng nhìn thấy phần trăm commission trên Trang cá nhân của mình.

Một nửa phần trăm commission thuộc về Master, là phần thưởng cho lợi nhuận được tạo ra do sao chép các giao dịch của Master đó tên “Tài khoản đầu tư”. Một nửa còn lại chuyển vào ngân sách dự án “Master Invest”, là nhà tổ chức và là đảm bảo cho quá trình sao chép và thanh toán.

Phần trăm commission tối đa không thể quá 35% lợi nhuận trên “Tài khoản đầu tư”, tính gộp phần cho Master và phần cho ngân sách dự án.

Sau khi “Tài khoản đầu tư” kết nối với Master, commission sẽ không thể bị Master đơn phương thay đổi. Nếu Master vào thời điểm nào đó muốn đặt mức commission mới, anh ta có thể làm điều đó mà không cần tắt trạng thái “Tài khoản Master” của mình, không bị ra khỏi Bảng xếp hạng và như vậy không ngắt kết nối với những “Tài khoản đầu tư” đã kết nối với Master. Nhưng các bạn lưu ý là trong trường hợp đó phần trăm commission mới chỉ áp dụng cho những “Tài khoản đầu tư” mới chưa kết nối với Master trước đây. Đối với tất cả những “Tài khoản đầu tư” còn lại không có gì thay đổi cả vì mức commission đã được cố định tại thời điểm kết nối trước đây với Master rồi.

2 Khi nào thì tiến hành thanh quyết toán?

Tính toán cho mỗi cặp “Tài khoản đầu tư” – “Tài khoản Master” được tiến hành riêng. Chu kỳ tính toán là một tuần. Một phần mềm đặc biệt tự động tiến hành tính toán vào các ngày chủ nhật, khi các giao dịch trên thị trường đã đóng. Phần thu nhập của Master từ lợi nhuận trên “Tài khoản đầu tư” sẽ không chuyển vào tài khoản của Master ngay mà đầu tiên sẽ được tích lũy tại một tài khoản trung gian đặc biệt. Điều tương tự cũng diễn ra với phần lợi nhuận dành cho ngân sách của dự án. Để biết thêm chi tiết hãy xem phần 7 "Tính toán sơ bộ và tài khoản trung gian".

Chốt thanh quyết toán sẽ được tiến hành:

 • Khi không có giao dịch mở chung của cả Master và lẫn nhà đầu tư;
 • Khi có ít nhất 15 giao dịch với bất kỳ khối lượng nào trên tài khoản của Master và được Master đóng kể từ khi kết thúc chu kỳ tính toán ngay trước.

Khi kiểm tra điều kiện thứ hai chỉ tính những giao dịch lời (hay lỗ) trên tài khoản của Master với khối lượng không ít hơn 25 p, hoặc thời gian mở của giao dịch không ít hơn 1 giờ, tức là đối với 15 lệnh đó cũng áp dụng những nguyên tắc như tính ngày hoạt động giao dịch trong Bảng xếp hạng.

Nếu điều kiện 15 giao dịch đóng trên tài khoản của Master không được thỏa mãn, hoặc là nếu trên tài khoản của nhà đầu tư còn có những giao dịch mở của Master thì thanh quyết toán sẽ được dời sang chủ nhật tiếp theo và như vậy, thanh quyết toán sẽ diễn ra khi cả hai điều kiện trên được thỏa mãn.

Cơ chế này hoạt động với mục đích phân bổ thu nhập giao dịch một cách công bằng và minh bạch một cách tối đa, vì lợi ích đôi bên của cả Master và lẫn nhà đầu tư.

3 Cái gì được coi là khối lượng lợi nhuận?

Bản thân khối lượng lợi nhuận mà người ta lấy để tính commission được tính như tổng các kết quả từ tất cả các giao dịch của Master trên một “Tài khoản đầu tư”. Ở đây người ta cộng lại không chỉ các giao dịch có lợi nhuận mà cả những giao dịch lỗ trong cả chu kỳ tính toán. Và nếu con số đó là dương thì Master sẽ xứng đáng nhận phần trăm của mình. Nếu con số đó là âm hoăc bằng không, tức là nhà đầu tư không có lợi nhuận từ các giao dịch của Master này trong chu kỳ tính toán thì Master sẽ không nhận được commission và cũng không có commission cho ngân sách dự án. Trong trường hợp không có lợi nhuận khi chốt thanh quyết toán thì tất cả số tiền đang giữ trên tài khoản trung gian ở dạng commission cho những giao dịch có lời sẽ quay trở lại toàn bộ vào tài khoản đầu tư.

4 Kết quả của các chu kỳ tính toán trước đây được tính đến như thế nào?

Nếu trên Tài khoản đầu tư tổng khối lượng giao dịch của Master bị âm thì phần mềm sẽ ghi nhớ và tính đến khi tính toán. Tức là khi chu kỳ tính toán được kéo dài thì tất cả các kết quả giao dịch của Master trên Tài khoản đầu tư này, âm hay dương, đều sẽ được cộng lại, kể từ thời điểm thanh toán gần nhất, khi Master nhận được commission, và tới tận thời điểm thanh toán kế tiếp.
Lần sau Master sẽ được nhận commission chỉ khi nào các giao dịch của anh ta trên “Tài khoản đầu tư” có lợi nhuận mới. Và nếu trong thời điểm nào đó có lỗ thì Master đầu tiên phải bù lỗ đó bằng lợi nhuận, commission sẽ không lấy từ lợi nhuận, mà từ sự chênh lệch giữa lợi nhuận và thua lỗ. Như vậy thuật toán của phần mềm mô phỏng những nguyên tắc chung về công bằng trong thanh toán tiền. Master sẽ nhận được commission (phần trăm) của mình chỉ từ khoản lợi nhuận thực tế trên “Tài khoản đầu tư”. Điều tương tự cũng diễn ra với bất cứ khoản tiền nào trích vào ngân sách dự án, nó chỉ được thực hiện khi có lời thực tế từ thời điểm thanh quyết toán gần nhất, đồng thời cùng với việc chuyển commission cho Master.

5 Những giao dịch chưa đóng sẽ được tính như thế nào?

Nếu tới thời điểm thanh toán mà nhà đầu tư và Master có những giao dịch chưa đóng (sao chép từ Master), thì thanh toán hoãn lại một tuần, tới chủ nhật tiếp theo. Như vậy để tổng số tiền commission từ lợi nhuận được chuyển vào tài khoản của Master, tất cả các giao dịch chung của Master và nhà đầu tư tới thời điểm đó phải được đóng.

6 Điều gì sẽ xảy ra nếu giao dịch do chủ “Tài khoản đầu tư” đóng chứ không phải là Master?

Kết quả các giao dịch của Master trên Tài khoản đầu tư sẽ được cộng lại cho dù là ai đóng giao dịch đó đi chăng nữa, là Master hay chính chủ “Tài khoản đầu tư”. Nếu giao dịch đó không phải do Master mà do Nhà đầu tư đóng thì kết quả có thể có nhiều lợi nhuận hơn trong một số trường hợp, cũng như có thể ít lợi nhuận hơn, hoặc thậm chí là thua lỗ.
Chúng tôi xin nhắc lại rằng việc can thiệp và thay đổi các sao chép từ giao dịch của Master trên “Tài khoản đầu tư” là quyền bất khả xâm phạm của Nhà đầu tư trong dự án này, tuy nhiên nếu Nhà đầu tư tự thay đổi các thông số giao dịch (stop-loss và take-profit), thì giao dịch đó tự động rời khỏi sự điều hành của Master và những hành động tiếp theo của Master sẽ không ảnh hưởng đến thời điểm đóng giao dịch đó.
Dù sao thì cho dù ai đóng giao dịch đi chăng nữa, thì chỉ lợi nhuận thực tế có được trên “Tài khoản đầu tư” được tính đến, và commission chỉ được lấy từ số tiền lời thực tế trong chu kỳ tính toán.

7 Tính toán sơ bộ và tài khoản trung gian

Sau mỗi giao dịch có lợi nhuận của Master trên “Tài khoản đầu tư” thì sẽ diễn ra tính toán sơ bộ. Điều đó có nghĩa là ngay sau khi đóng giao dịch, “Tài khoản đầu tư” sẽ bị trừ số tiền phần trăm commission đã được thông báo trên Bảng xếp hạng. Nhưng việc trừ tiền đó chỉ mang tính kỹ thuật và tạm thời, chứ không phải cuối cùng, và số tiền bị trừ đó không chuyển ngay vào tài khoản của Master cũng như ngân sách dự án. Tiếp theo sẽ có vài trường hợp có thể xảy ra.

 • Nếu đến thời điểm thanh toán mà trong suốt chu kỳ tính toán không có giao dịch đóng nào của Master trên “Tài khoản đầu tư” bị lỗ thì commission từ tài khoản trung gian sẽ được chuyển hoàn toàn vào tài khoản của Master và ngân sách dự án.
 • Nếu trong suốt chu kỳ tính toán, phần mềm xác định trên “Tài khoản đầu tư” có những giao dịch đóng của Master bị lỗ, thì vào thời điểm thanh toán sẽ cân bằng lại tất cả lợi nhuận và lỗ theo các giao dịch của Master trong chu kỳ tính toán. Từ số tiền lợi nhuận ròng, phần mềm sẽ trừ từ “Tài khoản đầu tư” số tiền tương ứng với phần trăm commission đã qui định và chỉ có số tiền đó (phần trăm của lợi nhuận ròng) cuối cùng sẽ được chuyển vào tài khoản của Master. Số tiền commission còn lại mà trước đây tạm thời được chuyển từ “Tài khoản đầu tư” vào tài khoản trung gian, sẽ được trả lại “Tài khoản đầu tư” khi thanh toán dứt điểm.
 • Nếu tới thời điểm thanh toán, trong suốt chu kỳ tính toán, cán cân lợi nhuận và lỗ theo các giao dịch của Master trên “Tài khoản đầu tư” này là âm, tức là kết quả giao dịch trong chu kỳ tính toán của Master bị lỗ, thì toàn bộ số tiền tạm thời được lưu giữ trên tài khoản trung gian trong chu kỳ tính toán đó sẽ được hoàn trả vào “Tài khoản đầu tư”.
 • Nếu kết quả cả chu kỳ tính toán là lỗ, thì sau khi hoàn trả số tiền commission bị giữ lại về “Tài khoản đầu tư”, bản thân chu kỳ tính toán sẽ được kéo dài và khối lượng lỗ của chu kỳ chưa kết thúc trên thực tế đó sẽ được ghi nhớ trong bộ nhớ phần mềm và được tính đến trong tất cả các lần thanh toán về sau. Kết quả là Master sẽ nhận commission chỉ khi nào lợi nhuận nhiều hơn thua lỗ, và commission sẽ tính cho Master từ sự chênh lệch thực tế giữa lợi nhuận và lỗ của Nhà đầu tư, tính từ thời điểm thanh quyết toán gần nhất. Tất cả số tiền commission còn lại lưu giữ tạm thời trên tài khoản trung gian sẽ được hoàn trả lại vào “Tài khoản đầu tư”.
 • Nếu chu kỳ tính toán kết thúc với kết quả dương, thì sau khi việc thanh quyết toán từ lợi nhuận được tiến hành xong, chu kỳ tính toán kế tiếp sẽ được bắt đầu từ đầu và tất cả kết quả cũ, bao gồm cả việc thanh toán cho Master và/hoặc hoàn trả lại commission cho nhà đầu tư, được công nhận là kết thúc, và chúng sẽ không được tính đến trong những tính toán sau này nữa.

8 Tính toán commission khi ngắt kết nối với Master

Khi “Tài khoản đầu tư” ngắt kết nối với Master phần mềm sẽ:

 • Kết thúc tất cả các thanh toán giữa Master và nhà đầu tư
 • Chuyển cho Master các commission của anh ta và hoàn thành việc chuyển các khoản cần thiết vào ngân sách dự án.
 • Trong trường hợp có các giao dịch thua lỗ tính từ thời điểm thanh toán gần nhất, phần mềm cũng sẽ thực hiện việc hoàn trả commission vào “Tài khoản đầu tư”.

Tuy nhiên, chúng tôi xin lưu ý là trong trường hợp có những giao dịch mở của Master trên “Tài khoản đầu tư” vào thời điểm ngắt kết nối, tất cả các thanh toán sẽ được phần mềm dứt điểm chỉ sau khi các giao dịch đó được đóng. Những giao dịch còn mở sau khi ngắt kết nối:

 • Có thể được đóng, theo lựa chọn của nhà đầu tư, một cách tự động và đồng bộ với các giao dịch của Master, trong trường hợp đó nhà đầu tư không can thiệp vào giao dịch.
 • Hoặc có thể được đóng bởi chính nhà đầu tư.

Trong trường hợp nếu nhà đầu tư ngắt tài khoản của mình khỏi kết nối với Master, thì tất cả tính toán sẽ được tiến hành mà không đợi việc thực hiện điều kiện đủ 15 giao dịch của Master, ngay lập tức khi tất cả các giao dịch của Master đó được đóng lại trên tài khoản của nhà đầu tư.

Cũng khi đó, trong trường hợp ngắt kết nối do Master, thì toàn bộ commission của Master đang tích lũy trên tài khoản trung gian tính từ thời điểm thanh toán gần nhất, sẽ tự động được hoàn trả toàn bộ cho nhà đầu tư. Như vậy trong trường hợp ngắt kết nối giữa Master và nhà đầu tư trước thời hạn bởi Master thì Master sẽ tự động bị mất commission đang tích lũy trên tài khoản trung gian. Cùng với đó khoản tiền chuyển vào ngân sách của dự án vẫn được thực hiện đầy đủ, tức là bằng một nửa số commission đã được thông báo trên Bảng xếp hạng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc tính toán commission, có thể nhờ sự trợ giúp của các chuyên gia TeleTrade thông qua:

 • Trang cá nhân
 • Liên hệ tới văn phòng gần nhất

Bảng xếp hạng “Tài khoản Master”

Master kiếm được bao nhiêu tiền? Dựa vào kết quả giao dịch của họ bạn có thể lựa chọn cho mình “Tài khoản Master” tốt nhất để sao chép giao dịch.

Câu hỏi và câu trả lời

“Tài khoản Master” và “Tài khoản đầu tư” là gì? Sự khác nhau cơ bản của nó là gì? Để trả lời cho câu hỏi này và những thắc mắc khác, bạn có thể tìm thấy tại mục “Câu hỏi và câu trả lời”.

Master là ai?

Nhân vật trung tâm trong dự án “Master-Invest” - là người chủ “Tài khoản Master” tức là các Master. Vậy họ là ai?

Tôi muốn tìm hiểu thêm về "Master-Invest"

Hãy để lại thông tin bên dưới, các tư vấn viên của chúng tôi sẽ liên hệ lại cho bạn trong thời gian sớm nhất.

Tôi muốn tìm hiểu thêm về "Master-Invest"

Chính sách bảo mật

Với mục tiêu cải thiện tốc độ lướt web, TeleTrade sử dụng công nghệ cookie trong các dịch vụ web của mình. Bạn đồng ý với việc sử dụng các tập tin cookie khi tiếp tục đọc và sử dụng trang web. Nếu bạn không đồng ý với việc sử dụng các tập tin cookie, bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn bất cứ lúc nào.

 • © 2000-2020. Bản quyền của TeleTrade.

  This site is managed by Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines)

 • Chính sách bảo mật

  Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

 • Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

 • Những thông tin được đăng tải trên trang web không phải là cơ sở để quyết định đầu tư mà chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

 • Онлайн-консультация
 • Заказать звонок
 • Написать письмо
Liên lạc với chúng tôi
Chia sẻ trên
mạng xã hội
Tư vấn trực tuyến
Yêu cầu
gọi lại
Quay lên trên