TeleTrade Invest

MẪU ĐĂNG KÝ

Сhính sách bảo mật

Đối với các nhà đầu tư TeleTrade Invest là cơ hội kiếm lợi nhuận bằng cách tận dụng kiến thức và kinh nghiệm của các bậc thầy trong giao dịch là những khách hàng và đối tác của TeleTrade. Với TeleTrade Invest, không nhất thiết phải tự giao dịch, bạn có thể kiếm lợi nhuận bằng cách sao chép các giao dịch của những trader bạn đã chọn. Khi sử dụng TeleTrade Invest, bạn không cần đến những kiến thức và kỹ năng đặc biệt cũng như không tốn nhiều thời gian để quản lý tài khoản nhỏ. Các giao dịch sẽ được sao chép tự động. Vì vậy, bạn không cần phải đưa ra quyết định cho mỗi giao dịch. Tuy nhiên, bạn có thể ngưng giao dịch bất cứ lúc nào. Do đó, bạn vẫn nắm quyền quản lý tài khoản của mình.

Đối với các trader TeleTrade Invest là cơ hội nhận commission (phần trăm hoa hồng) từ các lệnh giao dịch trên tài khoản cá nhân được sao chép. Vị trí của trader trong Bảng xếp hạng càng cao thì số lượng nhà đầu tư có thể kết nối với trader đó càng lớn, do đó, phần trăm hoa hồng mà trader thu được sẽ càng nhiều.

Các trader được lựa chọn

Nickname Profit per period
Bộ lọc
%
EliteShin
1,229.8%
xeon
1,111.3%
Inef
604.7%
FlowerMan
502.1%
sariwo
471.3%
Artem
435.4%
Klag
412.3%
ANTITrade
275.0%
AndreyPROFFET
249.2%
coffee
229.0%
Show more traders
Nickname Contract Chart LỢI NHUẬN Risk Volatility of daily yield Drawdown Recovery
factor
Sharpe
ratio
Daily profit Daily loss
month quarter six month year all time 14 ngày all time curr max avg max avg max
EliteShin JP-21044133  85.2%  86.3% 129.5% 164.6% 1,229.8%
4
Risk
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
10.04%  5.63%   0.00%  44.67% 27.53 218.32   2.94%  29.92%   2.54%  31.22%
xeon ZR-20914787   1.0%   1.8%   5.8% 204.9% 1,111.3%
2
Risk
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 2.90%  6.84%   1.89%  63.69% 17.45 162.47   4.16%  61.70%   2.03%  31.30%
Inef ZW-23805705  57.0% 168.9%  62.0% 116.8% 604.7%
4
Risk
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
11.70% 11.50%   8.34%  66.84%  9.05  52.59   7.22%  99.79%   3.76%  42.88%
FlowerMan NQ-20649423   0.0%   0.0%  15.2%  57.5% 502.1%
2
Risk
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 2.55%  6.26%   6.21%  51.52%  9.75  80.21   3.68%  57.91%   1.68%  34.09%
sariwo REU-22545365  31.8% 496.0% 471.3% 471.3% 471.3%
3
Risk
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 9.63% 14.35%   0.00%  58.92%  8.13  33.41  11.29%  47.35%   7.26%  27.20%
Artem CP-21043897  88.1%  -8.5%  38.7% -29.2% 435.4%
5
Risk
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
37.40% 14.10%  49.80%  91.13%  4.78  30.88   6.92% 103.90%   5.82%  72.00%
Klag YQ-21683417  -3.6% 169.5%  58.9% 171.2% 412.3%
2
Risk
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 4.72% 10.02%   4.05%  56.85%  7.26  41.21   4.94%  91.64%   2.90%  27.48%
ANTITrade NS-20649413