TeleTrade Invest

MẪU ĐĂNG KÝ

Сhính sách bảo mật

Đối với các nhà đầu tư TeleTrade Invest là cơ hội kiếm lợi nhuận bằng cách tận dụng kiến thức và kinh nghiệm của các bậc thầy trong giao dịch là những khách hàng và đối tác của TeleTrade. Với TeleTrade Invest, không nhất thiết phải tự giao dịch, bạn có thể kiếm lợi nhuận bằng cách sao chép các giao dịch của những trader bạn đã chọn. Khi sử dụng TeleTrade Invest, bạn không cần đến những kiến thức và kỹ năng đặc biệt cũng như không tốn nhiều thời gian để quản lý tài khoản nhỏ. Các giao dịch sẽ được sao chép tự động. Vì vậy, bạn không cần phải đưa ra quyết định cho mỗi giao dịch. Tuy nhiên, bạn có thể ngưng giao dịch bất cứ lúc nào. Do đó, bạn vẫn nắm quyền quản lý tài khoản của mình.

Đối với các trader TeleTrade Invest là cơ hội nhận commission (phần trăm hoa hồng) từ các lệnh giao dịch trên tài khoản cá nhân được sao chép. Vị trí của trader trong Bảng xếp hạng càng cao thì số lượng nhà đầu tư có thể kết nối với trader đó càng lớn, do đó, phần trăm hoa hồng mà trader thu được sẽ càng nhiều.

Các trader được lựa chọn

Nickname Profit per period
Bộ lọc
%
xeon
1,091.8%
WWF
765.3%
FlowerMan
502.1%
EliteShin
472.6%
Artem
470.7%
Nadin
470.1%
Gian58
371.6%
ANTITrade
275.0%
CapturetheLAG
265.8%
AndreyPROFFET
249.2%
Show more traders
Nickname Contract Chart LỢI NHUẬN Risk Volatility of daily yield Drawdown Recovery
factor
Sharpe
ratio
Daily profit Daily loss
month quarter six month year all time 14 ngày all time curr max avg max avg max
xeon ZR-20914787   1.0%   1.0%  85.0% 334.4% 1,091.8%
2
Risk
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 3.24%  7.21%   0.47%  63.69% 17.14 151.45   4.50%  61.70%   2.24%  31.30%
WWF CW-21933759   6.0%  29.1%  43.5% 297.0% 765.3%
3
Risk
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 5.06%  9.74%   1.72%  69.54% 11.19  79.87   6.98%  48.88%   3.54%  45.70%
FlowerMan NQ-20649423   0.8%   7.1%   3.8%  65.5% 502.1%
2
Risk
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 2.55%  6.26%   6.21%  51.52%  9.75  80.21   3.68%  57.91%   1.68%  34.09%
EliteShin JP-21044133 -19.1%   0.7%  23.7%   2.1% 472.6%
3
Risk
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 6.05%  5.49%  21.36%  44.67% 10.58  86.04   2.81%  29.92%   2.47%  31.22%
Artem CP-21043897   2.0%  14.4% -19.4%  32.6% 470.7%
3
Risk
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 6.26% 13.03%  46.49%  88.74%  5.30  36.12   6.50% 103.90%   5.47%  72.00%
Nadin CI-23337863  -0.8%  11.1% 193.9% 369.3% 470.1%
2
Risk
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 3.07%  5.77%   3.56%  36.62% 13.13  83.40   3.47%  39.60%   2.00%  28.45%
Gian58 REU-24952883  92.0% 188.1% 371.6% 371.6% 371.6%
4
Risk
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
10.13%  6.64%   0.00%  26.64% 13.95  55.96   4.43%  37.37%   1.81%  16.44%
ANTITrade NS-20649413   0.0%   0.0%  14.6%  10.0% 275.0%
3
Risk
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 5.31% 15.05%   0.00%  90.06%  3.05  18.27   7.43%  97.45%   4.83%  87.33%