Trợ giúp

 • Dự án “TeleTrade Invest”
 • Nhà đầu tư
 • Trader
 • Bảng xếp hạng
 • Dự án “TeleTrade Invest” là gì?

  Dự án "TeleTrade Invest" là một dịch vụ sao chép các giao dịch tương ứng từ tài khoản Trader sang tài khoản Nhà đầu tư đã được kết nối. Nếu trong kỳ báo cáo kết quả tổng hợp của các giao dịch đã sao chép vào tài khoản Nhà đầu tư có giá trị dương, thì Trader sẽ nhận được hoa hồng mà mình đã thiết lập trong tổng số lợi nhuận kiếm được.

 • Cách thức sao chép giao dịch từ tài khoản Trader

  Các giao dịch được sao chép vào tài khoản Nhà đầu tư sẽ là các giao dịch mới mà Trader sẽ mở trên tài khoản của mình.

  Các lệnh chờ sẽ không được sao chép vào tài khoản Nhà đầu tư. Việc sao chép các lệnh chờ từ tài khoản Trader sẽ chỉ được thực hiện tại thời điểm kích hoạt các lệnh tương ứng.

  Tổng số lượng sao chép các giao dịch của Trader được tính dựa trên tỷ lệ vốn giữa Nhà đầu tư và Trader:


  Tổng số giao dịch của Nhà đầu tư = Ratio х Số vốn của Nhà đầu tưSố vốn của Trader x Tổng số giao dịch của Trader


  Số vốn đầu tư bao gồm balance chưa mở lệnh giao dịch và các khoản credit, với điều kiện chúng đều được cung cấp bởi công ty.

 • Nhà đầu tư có thể quản lý các giao dịch đã sao chép từ tài khoản Trader hay không?

  Có thể. Nếu Nhà đầu tư đã thay đổi một tham số nào đó (StopLoss, TakeProfit) của một giao dịch đang được mở hoặc đã đóng một phần của lệnh giao dịch đang mở, thì giao dịch sẽ được chuyển sang chế độ quản lý của Nhà đầu tư.

  Chuyển giao dịch sang chế độ quản lý của Nhà đầu tư có nghĩa là giao dịch trên tài khoản Nhà đầu tư sẽ không được đóng tương tự như giao dịch trên tài khoản Trader , và Nhà đầu tư sẽ phải tự theo dõi giao dịch trên tài khoản của mình và tự đóng nó.

 • Cách thức tính phí hoa hồng đối với mỗi giao dịch có lợi nhuận được sao chép trên tài khoản của Nhà đầu tư

  Với mỗi giao dịch có lợi nhuận được sao chép trên tài khoản của Nhà đầu tư, hoa hồng sẽ được tính theo mức mà Trader đã quy định kèm theo bình luận nhận xét "cmsn lock ". Hoa hồng sẽ bị khấu trừ từ tài khoản Nhà đầu tư và được giữ lại trên Buffer Account. Số tiền tích lũy trên Buffer Account sẽ được tính khi Nhà đầu tư và Trader thực hiện thủ tục thanh toán.

 • Buffer Account là gì?

  Buffer Account là một tài khoản đặc biệt giữ phí hoa hồng đã tích lũy từ các giao dịch có lợi nhuận được sao chép vào tài khoản Nhà đầu tư. Hoa hồng đã tích lũy sẽ được tính khi Nhà đầu tư và Trader thực hiện thủ tục thanh toán. Buffer Account được sử dụng nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà đầu tư và Trader, vì nhờ đó, Nhà đầu tư sẽ không thể rút vốn do chưa thanh toán hoa hồng cho Trader, đồng thời Trader sẽ không thể nhận được mức hoa hồng nhiều hơn mức hoa hồng mà Trader đó đã tích lũy theo kết quả tổng hợp về các giao dịch đã thực hiện trong kỳ báo cáo.

 • Cách thực hiện thủ tục thanh toán giữa Nhà đầu tư và Trader

  Thủ tục thanh toán giữa Nhà đầu tư và Trader sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian đã được quy định, với điều kiện không có bất kỳ một lệnh sao chép nào đang mở trên tài khoản Nhà đầu tư.

  Hoa hồng của Trader là một phần trong tổng số lợi nhuận từ các giao dịch được sao chép trên tài khoản Nhà đầu tư. Hoa hồng của Trader sẽ được giữ lại trên Buffer Account và sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch của Trader kèm theo bình luận "cmsn from". Số tiền còn lại trên Buffer Account sẽ được hoàn lại cho tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư kèm theo bình luận "cmsn return".

 • Tài khoản Nhà đầu tư là gì?

  Tài khoản Nhà đầu tư là tài khoản giao dịch TeleTrade mà khách hàng đã sử dụng để đăng ký tham gia vào dự án "TeleTrade Invest" dưới dạng tài khoản Nhà đầu tư.

 • Cách thức mở tài khoản Nhà đầu tư

  Để mở tài khoản Nhà đầu tư, bạn cần thực hiện các bước như sau:

  • Đăng ký tạo Trang сá nhân và mở một tài khoản giao dịch tại TeleTrade.
  • Trong mục "Đầu tư", bạn cần phải chọn trình đơn "TeleTrade Invest".
  • Chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn đăng ký dưới dạng tài khoản Nhà đầu tư.
  • Thiết lập trạng thái "Nhà đầu tư" cho tài khoản giao dịch bằng cách nhấp đúp vào nút tương ứng.
 • Cách kết nối tài khoản Nhà đầu tư đến tài khoản Trader

  Để kết nối tài khoản Nhà đầu tư đến tài khoản Trader, bạn cần phải thực hiện các bước như sau:

  • Chọn trình đơn "TeleTrade Invest" trên Trang cá nhân tại mục "Đầu tư".
  • Chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn kết nối đến Trader.
   Nếu cần, bạn phải thiết lập trạng thái "Nhà đầu tư" cho tài khoản.
  • Nhấp vào nút "Kết nối đến Trader".
  • Trong cửa sổ mới, tại trường "Hợp đồng của trader/ nickname của Trader" bạn cần phải nhập đầy đủ các thông tin của Trader: Hợp đồng của Trader hoặc nickname của Trader.
  • Nhấp vào nút "Tìm kiếm".
  • Đọc kỹ thông tin về Trader và hoa hồng của Trader, sau đó nhấp vào nút "Tiếp theo".
  • Trong cửa số mới, bạn cần phải thiết lập tỷ lệ phần trăm sao chép các giao dịch, sau đó nhấp vào nút "Đồng ý".
 • Cách ngắt kết nối tài khoản Nhà đầu tư khỏi tài khoản Trader

  Để ngắt kết nối tài khoản Nhà đầu tư khỏi tài khoản Trader, bạn cần phải thực hiện các bước như sau:

  • Chọn trình đơn "TeleTrade Invest" trên Trang cá nhân tại mục "Đầu tư".
  • Chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn ngắt kết nối khỏi Trader.
  • Nhấp vào nút "Ngắt kết nối khỏi Trader", và xác nhận thao tác đó trong cửa sổ mới.
 • Tại sao tài khoản Nhà đầu tư chỉ có thể kết nối đến một Trader?

  Để đảm bảo tối đa tính minh bạch về mặt tài chính trong mối quan hệ tương tác giữa Nhà đầu tư và Trader trong dự án "TeleTrade Invest", một tài khoản của Nhà đầu tư chỉ có thể kết nối đến một tài khoản Trader. Để lập danh mục đầu tư từ сác Trader, bạn cần phải mở một vài tài khoản Nhà đầu tư và kết nối chúng đến các Trader thích hợp.

 • Tài khoản Trader là gì?

  Tài khoản Trader là một tài khoản đặc biệt được sử dụng để đăng ký tham gia vào dự án "TeleTrade Invest" của tập đoàn TeleTrade dưới dạng tài khoản Trader, với tư cách là một nhà cung cấp tín hiệu giao dịch.

 • Vốn đầu tư tối thiểu của một Trader là bao nhiêu?

  Để đảm bảo quyền lợi của Nhà đầu tư, số vốn đầu tư trong tài khoản của Trader phải từ 300 USD trở lên.

 • Cách mở tài khoản Trader tại tập đoàn TeleTrade

  Để mở tài khoản Trader, bạn cần phải thực hiện các bước sau đây:

  • Đăng ký tạo Trang cá nhân và mở tài khoản giao dịch tại tập đoàn TeleTrade.
  • Nạp 2 000 USD vào tài khoản giao dịch.
  • Chọn trình đơn "TeleTrade Invest" trong mục "Đầu tư".
  • Đăng ký tài khoản giao dịch dưới dạng tài khoản Trader bằng cách nhấp đúp vào nút tương ứng.
  • Điền thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của Trader.
 • Cách tính lợi nhuận của Trader

  Lợi nhuận của Trader được tính dựa trên sự thay đổi trạng thái tài khoản hàng ngày. Cách tính mức lợi nhuận sẽ không dựa vào việc nạp / rút tiền trên tài khoản thực. Điều này có nghĩa là thông tin về lợi nhuận sẽ chỉ phản ánh đúng kết quả giao dịch của Trader.

 • Sự thay đổi lợi nhuận hàng ngày là gì?

  Sự thay đổi lợi nhuận hàng ngày là thước đo cho sự biến động lợi nhuận hàng ngày so với giá trị bình quân của nó. Các biến động về lợi nhuận là dấu hiệu cho thấy các rủi ro có thể xảy ra trong giao dịch. Biến động càng cao thì khả năng rủi ro trong giao dịch càng cao.

 • Thông số rủi ro là gì?

  Rủi ro là một chỉ số tiêu chuẩn về sự biến động lợi nhuận hàng ngày được phản ánh sau 14 ngày giao dịch gần nhất. Nếu chỉ số này cao (5) - tức là Trader có mức lợi nhuận biến động cao, thì điều này đồng nghĩa với việc Trader đó thường sử dụng các chiến lược giao dịch mà không quan tâm đến các yếu tố rủi ro có thể xảy ra "Aggressive Trader". Ngược lại, nếu chỉ số này thấp (1), thì điều này đồng nghĩa với việc Trader đó thường sử dụng các chiến lược giao dịch một cách thận trọng "Conservative Trader".

 • Drawdown là gì?

  Mức Drawdown hiện tại là một giá trị biểu thị cho trạng thái hiện tại của tài khoản giao dịch (khả năng sinh lời) so với mức lợi nhuận tối đa trong lịch sử.

  Mức Drawdown tối đa là một giá trị biểu thị cho mức độ sụt giảm tối đa của lợi nhuận so với mức độ sụt giảm tối đa trước đó đã đạt được trong toàn bộ lịch sử của tài khoản Trader.

 • Độ hồi phục là gì?

  Độ hồi phục là đặc trưng thể hiện các kết quả giao dịch của Trader, được tính theo hệ số giữa mức lợi nhuận hiện tại so với mức drawdown tối đa. Độ hồi phục cho thấy hệ số lợi nhuận vượt mức drawdown tối đa là bao nhiêu. Khi so sánh hai trader có cùng một mức lợi nhuận, trader tốt nhất là người có độ hồi phục cao hơn, do trader đó đã đạt được mức lợi nhuận tương ứng với mức drawdown thấp nhất.

 • Hệ số Sharpe là gì?

  Hệ số Sharpe là một đặc trưng thể hiện các kết quả giao dịch của Trader, được tính theo hệ số lợi nhuận so với mức thay đổi (biến động) về lợi nhuận. Các biến động về lợi nhuận là dấu hiệu cho thấy các rủi ro có thể xảy ra trong giao dịch. Biến động càng cao thì khả năng rủi ro trong giao dịch càng cao, trong khi trên thực tế, trader phải mang lại mức lợi nhuận cao. Khi so sánh hai trader có cùng một mức lợi nhuận, trader tốt nhất là người có hệ số Sharpe cao hơn, bởi vì trader đó đã đạt được mức lợi nhuận tương ứng với mức rủi ro thấp nhất.

Với mục tiêu cải thiện tốc độ lướt web, TeleTrade sử dụng công nghệ cookie trong các dịch vụ web của mình. Bạn đồng ý với việc sử dụng các tập tin cookie khi tiếp tục đọc và sử dụng trang web. Nếu bạn không đồng ý với việc sử dụng các tập tin cookie, bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn bất cứ lúc nào.

 • © 2000-2020. Bản quyền của TeleTrade.

  This site is managed by Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines)

 • Chính sách bảo mật

  Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

 • Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

 • Những thông tin được đăng tải trên trang web không phải là cơ sở để quyết định đầu tư mà chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

 • Онлайн-консультация
 • Заказать звонок
 • Написать письмо
Liên lạc với chúng tôi
Chia sẻ trên
mạng xã hội
Tư vấn trực tuyến
Yêu cầu
gọi lại
Quay lên trên