Công thức tính thứ hạng của trader trên bảng xếp hạng

Thứ hạng trên bảng xếp hạng được xác định bởi số điểm trader nhận được trong ngày hiện tại theo kết quả kỳ báo cáo (30, 21, 14, 7 ngày). Số điểm được tính toán lại hàng ngày, vì vậy vị trí của trader trên bảng xếp hạng sẽ được cập nhật mỗi ngày.

Điểm số cơ bản được tính toán dựa trên chỉ số lợi nhuận và activity của trader mỗi ngày trong kỳ báo cáo bao gồm cả hệ số giảm.

Trong kỳ báo cáo 30 ngày, ngày cuối cùng là ngày trader nhận được nhiều điểm nhất. Số điểm của những ngày trước đó được tính toán lại với hệ số giảm.

Bên cạnh đó, trong cơ sở dữ liệu còn áp dụng các hệ số tăng và giảm:

 • hệ số tăng được tính khi giao dịch liên tục trong vòng 7 ngày tính đến ngày hiện tại;
 • hệ số tăng được tính khi trader liên tiếp trong vòng 7 ngày đứng trong top 10 của Bảng xếp hạng tính đến ngày hiện tại;
 • hệ số giảm bị tính trong trường hợp rủi ro tăng cao hơn mức đã thiết lập (hình phạt cho việc rút tiền).

CÔNG THỨC

 • Bmn – tổng số điểm của master m (Bm0 – số điểm trong ngày hôm nay);
 • n – số lượng ngày tính từ ngày áp dụng công thức tính điểm trên bảng xếp hạng (n=1 – một ngày trước (hôm qua), n=2 – 2 ngày trước (ngày hôm kia) vv);
 • N – khoảng thời gian tính toán vị trí xếp hạng (mặc định là 30);

Qу – mức rủi ro trong khoảng thời gian 1 <= n <= y

Qy = 100%*(Dm1 + Dm2 +… Dmy)/Em(y+1)

F – tỷ lệ rủi ro

F = min{F7; F14; F21 ;F30}

Qy F7 F14 F21 F30
Qy <= 10 % 1 1 1 1
10% < Qy <= 20% 1 1 1 1
20% < Qy <= 30% 1 1 1 1
30% < Qy <= 40% 0,8 0,9 1 1
40% < Qy <= 50% 0,7 0,8 0,9 0,9
50% < Qy <= 60% 0,6 0,7 0,8 0,8
60% < Qy <= 70% 0,3 0,6 0,7 0,7
70% < Qy <= 80% 0,2 0,5 0,6 0,6
80% < Qy <= 90% 0,1 0,2 0,5 0,5
90% < Qy 0,1 0,2 0,5 0,5

*Để xác định Fy (y={7;14;21;30}) trừ đi giá trị của Qy và tìm giá trị tương ứng trong cột Fy

Ha chỉ số giao dịch liên tục.

Rb = 1.25, nếu mỗi giá trị Pmn với 1<= n <= b khẳng định: Pmn <= 10;

Mặc định b=7

Rb = 1 trong tất cả các trường hợp khác

Rb chỉ số hiển thị sự liên tiếp đứng trong top 10 bảng xếp hạng.

Ha = 1.25, nếu mỗi giá trị Dmn với 1<= n <= khẳng định: Dmn <> 0;

Mặc định а=7

Ha = 1 trong tất cả các trường hợp khác

kn – chỉ số giảm

1.00, nếu 1≤n≤7

0.75, nếu 8≤n≤14

0.50, nếu 15≤n≤21

0.25, nếu 22≤n≤N

 • Pmn – thứ hạng của master m trên bảng xếp hạng vào ngày n;
 • Mn – số lượng master trên cơ sở dữ liệu vào ngày n;
 • Emn – Equity (không tính số tiền nạp/rút) của master m theo kết quả ngày n.
 • Dmn – mức gia tăng số tiền deposit của master m theo kết quả ngày n (Equity không bao gồm số tiền nạp/rút (hoặc tính theo PL mỗi ngày);
 • Lmn – khối lượng giao dịch đã thực hiện trong ngày;
 • dmn – số điểm mà master m nhận được cho việc gia tăng số tiền deposit theo kết quả ngày n;

THUẬT TOÁN TÍNH dmn:

Nếu Dmn ≤ 0, dmn = 0;

M1n – số lượng master phù hợp với điều kiện Dmn > 0;

P = { Dmn | Dmn > 0 } – tập hợp tất cả các master phù hợp với điều kiện Dmn > 0;

Tập hợp P có chứa các yếu tố M1n.

– sắp xếp tập hợp tất cả các master,

phù hợp với điều kiện Dmn > 0 theo thứ tự giảm dần Dmn.

Nếu nhỏ hơn giá trị i thì master có giá trị Lmn lớn hơn sẽ nhận được điểm; Nếu giá trị Lmn bằng nhau, nhỏ hơn giá trị i thì master có Equity lớn hơn sẽ nhận được điểm; Nếu Equity bằng nhau, nhỏ hơn giá trị i thì master trước đó đã lọt vào bảng xếp hạng sẽ nhận được điểm.

Giá trị dmn của master m theo kết quả của ngày n:

i dmn
i ≤ M1n/10 5.00
M1n/10 < i ≤ 2*M1n/10 4.50
2*M1n/10 < i ≤ 3*M1n/10 4.00
3*M1n/10 < i ≤ 4*M1n/10 3.50
4*M1n/10 < i ≤ 5*M1n/10 3.00
5*M1n/10 < i ≤ 6*M1n/10 2.50
6*M1n/10 < i ≤ 7*M1n/10 2.00
7*M1n/10 < i ≤ 8*M1n/10 1.50
8*M1n/10 < i ≤ 9*M1n/10 1.00
9*M1n/10 < i 0.50

lmn – số điểm master m nhận được cho khối lượng đã giao dịch theo kết quả của ngày n;

THUẬT TOÁN TÍNH lmn:

 • Nếu Lmn = 0, lmn = 0;
 • M2n – số lượng master phù hợp với điều kiện Dmn > 0;
 • S = {Lmn | Lmn > 0} – các master phù hợp với điều kiện Lmn > 0; Tập hợp S có chứa các yếu tố >M2n.
 • – sắp xếp tập hợp tất cả các master phù hợp với điều kiện Lmn > 0 theo thứ tự giảm dần Lmn. Nếu nhỏ hơn giá trị s thì master có giá trị Dmn lớn hơn sẽ nhận được điểm; Nếu giá trị Lmnbằng nhau, nhỏ hơn giá trị s thì master có Equity lớn hơn sẽ nhận được điểm; Nếu Equity bằng nhau, nhỏ hơn giá trị s thì master trước đó đã lọt vào bảng xếp hạng sẽ nhận được điểm.
 • Giá trị lmn của master m nhận được theo kết quả ngày n:
s lmn
s <= M2n/10 5.00
M2n/10 < s <= 2* M2n/10 4.50
2* M2n/10 < s <= 3* M2n/10 4.00
3* M2n/10 < s <= 4* M2n/10 3.50
4* M2n/10 < s <= 5* M2n/10 3.00
5* M2n/10 < s <= 6* M2n/10 2.50
6* M2n/10 < s <= 7* M2n/10 2.00
7* M2n/10 < s <= 8* M2n/10 1.50
8* M2n/10 < s <= 9* M2n/10 1.00
9* M2n/10 < s 0.50

Với mục tiêu cải thiện tốc độ lướt web, TeleTrade sử dụng công nghệ cookie trong các dịch vụ web của mình. Bạn đồng ý với việc sử dụng các tập tin cookie khi tiếp tục đọc và sử dụng trang web. Nếu bạn không đồng ý với việc sử dụng các tập tin cookie, bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn bất cứ lúc nào.

 • © 2000-2020. Bản quyền của TeleTrade.

  This site is managed by Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines)

 • Chính sách bảo mật

  Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.

 • Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.

 • Những thông tin được đăng tải trên trang web không phải là cơ sở để quyết định đầu tư mà chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

 • Онлайн-консультация
 • Заказать звонок
 • Написать письмо
Liên lạc với chúng tôi
Chia sẻ trên
mạng xã hội
Tư vấn trực tuyến
Yêu cầu
gọi lại
Quay lên trên